Kunstkijken

“KUNSTKIJKEN”
O.l.v.                      Angela Mol
Telefoon                 077- 4751740
Plaats                    Station Tegelen (frituur)
Tijd                         1e dinsdag van de maand vanaf 14.30 uur
Aantal                     8 bijeenkomsten

Data  2018

6  februari
6  maart
3  april
1  mei

4  september
2  oktober
6  november
4  december  

Kosten:  € 25,00
Niet inbegrepen zijn entree musea en rondleidingen.
Reiskosten voor eigen rekening.

Aantal deelnemers: minimaal 20 personen maximaal 40 personen.

De opzet van de activiteit blijft hetzelfde als vorig seizoen.
De eerste dinsdagmiddag van de maand komen we op een afgesproken locatie
bij elkaar en jullie regelen zelf het vervoer.
Informatie over de bijeenkomsten vinden jullie in het convocaat voorafgaande
aan de desbetreffende tentoonstelling of het bezoek.

Coördinatrice: Toos Steijn