Kunstkijken

“KUNSTKIJKEN”
O.l.v.                      Angela Mol
Telefoon                 077- 4751740
Plaats                     Station Tegelen (frituur)
Tijd                        1e dinsdag van de maand vanaf 14.30 uur
Aantal                     8 bijeenkomsten

Data  2019

05  februari
12  maart
02  april
07  mei

03  september
01  oktober
05  november
03  december  

Kosten:  € 25,00
Niet inbegrepen zijn entree musea en rondleidingen.
Reiskosten voor eigen rekening.

Aantal deelnemers: minimaal 20 personen maximaal 40 personen.

De opzet van de activiteit blijft hetzelfde als vorig seizoen.
De eerste dinsdagmiddag van de maand komen we op een afgesproken locatie
bij elkaar en jullie regelen zelf het vervoer.
Informatie over de bijeenkomsten vinden jullie in het convocaat voorafgaande
aan de desbetreffende tentoonstelling of het bezoek.

Coördinatrice: Toos Steijn