Handwerk Club

“HANDWERK CLUB”

Contactpersoon        Mevrouw J. Aanholt
Plaats                      De Nieuwe Munt, Buurtkamer XXL,
Adres                      Heren van Tegelen 6, Tegelen
Tijd                         3e maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
Aantal                     9 middagen

Data    2019

21  januari
18  februari
18  maart
15  april
20  mei

16  september
21  oktober
18  november
16  december

Kosten: € 5,00

De dames betalen hun eigen consumpties.
Bij een kopje koffie wordt er gehandwerkt en gebabbeld, er hangt een gezellige sfeer. Voelt u hier iets voor dan bent u van harte welkom.

Coördinatrice: Toos Steijn.