Handwerk Club

“HANDWERK CLUB”

Contactpersoon      Mevrouw J. Aanholt
Plaats                     De Nieuwe Munt, Buurtkamer Daalder,
Adres                      Lingsterhofweg 30, Tegelen
Tijd                          3e maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
Aantal                     9 middagen

Data    2018

15  januari
19  februari
19  maart
16  april
14  mei

17  september
15  oktober
19  november
17  december

Kosten: € 5,00

De dames betalen hun eigen consumpties.
Bij een kopje koffie wordt er gehandwerkt en gebabbeld, er hangt een gezellige sfeer. Voelt u hier iets voor dan bent u van harte welkom.

Coördinatrice: Toos Steijn.