Bridge Club

Hiervoor hebben zich in 2019 te weinig leden en/of introducés aangemeld, waardoor we genoodzaakt  zijn te stoppen met de bridgeclub.
Helaas hebben we dit besluit moeten nemen.

Degenen die zich hebben aangemeld zijn persoonlijk van dit besluit op de hoogte gesteld.