Bridge Club

“BRIDGE CLUB”

O.l.v.      nog in te vullen
Plaats:    Café Schillings, 077-3731713
Adres:    Koningstraat 14, Tegelen
Tijd:       Vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Data   2018
12 en 26 januari
16 en 23 februari
09 en 23 maart
06 en 20 april
13 april bridgedrive
04 en 18 mei

14 en 28 september
12 en 26 oktober
09 en 23 november
07 en 21 december

Kosten deelname:  € 10,00 introducés € 12,50
Aantal deelnemers: minimaal 20 en maximaal 40 personen.

Op 13 april 2087 vindt de bridgedrive plaats.

De bridgeclub biedt de deelnemers de mogelijkheid op een ontspannen manier te bridgen. Wij verzoeken u dringend om bij verhindering tijdig doch uiterlijk op vrijdagmorgen voor 10.00 uur af te melden bij de bridgeleiding (nog nader in te vullen).
Aanmelden liefst met partner!
Indien u geen bridgepartner heeft, meldt u zich gerust aan.
Dan proberen wij voor u een bridgepartner te vinden.

Bij de bridgeclub mogen zowel dames als heren geïntroduceerd worden,
met dien verstande, dat van een koppel, één van beiden KVG lid is.

Coördinatrice: Toos Steijn