Bestuur

img_5396-7x7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur:

Voorzitter/
2e Penningmeester
              Henriette Hanraets-Roijackers
Tevens contactadres voor de Vorming en “Potje Lief en Leed”

Vice-voorzitter/PR               Gerda Gommans-Cleven
Website/convocaat              e-mailadres: webmaster@kvgtegelen.nl

Secretariaat/Notulist/           Ria Vossen-Peters
Ledenadministratie              e-mailadres: secretariaat@kvgtegelen.nl

Penningmeester                   Willemien Jentjens-Oostenbrink

Coördinatrice
Clubs en Cursussen/
Activiteiten en excursies       Toos Steijn-Hanraets

Coördinatrice Lezingen/
Jaarprogramma                     Annelies Giesen-van Diepen

Ere bestuurslid: mevrouw Thea Moors-Stemskens