Pers berichten

Tegelse Courant, woensdag 11 november 2009

‘Voor de contributie hoef je het KVG niet te laten’
Het Katholiek Vrouwengilde afdeling Tegelen start de viering van het 45-jarig bestaan op zondag 15 november om 10.30 uur met een mis in de St. Martinuskerk. Aansluitend zetten de leden de dag feestelijk voort in De Haandert.
Henriette Hanraets-Roijackers (52) is de kersverse voorzitter van de Tegelse vrouwenvereniging. Om precies te zijn: sinds dinsdag 8 september, toen ze tijdens de ledenvergadering met algemene stemmen werd gekozen. Die besluitvorming licht ze voor haarzelf als volgt toe:
“In mijn schoonheid- en pedicuresalon krijg ik heel wat vrouwen in de stoel, waaronder ook leden van het KVG Tegelen. Tiny, de vicevoorzitter, had me al eerder gevraagd om lid te worden, en vorig jaar vertelde ze me dat er bestuursleden te kort waren.”
Tiny Testroote-Vaesen (68), die deze ochtend eveneens aanwezig is, kijkt haar lachend aan, terwijl ze aanvult: “Tot september 2007 was Netty Derks-Mejan onze voorzitter. Vervolgens heeft Nelly Ketels haar functie twee jaar waargenomen. In het tweede jaar heeft Henriette meegelopen.”
Ervaring
“Eigenlijk heb ik altijd wel bestuursfuncties gehad en vrijwilligerswerk gedaan”, gaat Henriette verder. “Zo was ik bestuursvoorzitter van de ANBOS, de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging, Limburg, en secretaris van Stichting Balans, een vereniging voor ouders die kinderen hebben met dyslexie en ADHD. Ook was ik bestuurslid van de Blerickse badmintonclub. Toen ik acht jaar geleden naar Steyl kwam kende ik er niemand”, zegt de
van oorsprong Brabantse die in deze provincie opgroeide en nadien in Blerick woonde. “Maar door mijn werk leerde ik veel mensen kennen. Toen ik voor het KVG gevraagd werd dacht ik: Waarom niet? Als ik ooit eens alleen kom te staan…”
Programma
Naast het vicevoorzitterschap verzorgt Tiny de pr en de website (www.kvgtegelen.nl ) van de vereniging. “In januari staat de eerste vergadering gepland, waarin we het jaarprogramma 2010/2011 – september tot en met mei – bespreken. Iedereen kan dan onderwerpen en activiteiten aandragen die leuk voor de leden kunnen zijn. Op het gebied van gezondheid, culinair, levensbeschouwing, reizen, noem maar op. Soms krijgen we ook aanbod van het KVG Limburg, dat overigens afgelopen mei het negentigjarig bestaan vierde en tweemaal per jaar een nieuwsbulletin uitgeeft. Of we halen ideeën uit het jaarprogramma van de andere zestien KVG afdelingen in Limburg. Deze activiteiten worden vermeld in een jaarprogramma en een maandelijks convocaat”.
Introducé
Beide dames geven toe, dat het merendeel van de leden de vijftig is gepasseerd. Al jaren is Ida Rooskens (nu 42 jaar) het jongste lid.
“We hebben zelfs enkele leden van in de negentig”, weet Henriette. “Zoals mevrouw Doumen van 94.”
“Jongere vrouwen hebben het te druk met hun kinderen en hun werk”, legt Tiny uit. “Misschien moet je er vrede mee hebben dat het KVG pas in beeld komt als de jeugd de deur uit is. Gelukkig blijft het ledenaantal min of meer gelijk. Onze afdeling heeft momenteel 274 leden die behalve uit Tegelen ook uit Belfeld, Venlo en Baarlo komen, waar de afdelingen ooit opgeheven zijn. Toch willen wij er graag nieuwe leden bij. Jonge vrouwen, maar ook vrouwen die bijvoorbeeld met de vut gaan en op zoek zijn naar een nieuwe invulling. Ze mogen zich rustig oriënteren of meekomen als introducé.”
Doelstelling
De doelstelling van het Katholiek Vrouwengilde luidt tegenwoordig: Wij zijn een vereniging in beweging voor vrouwen van nu, op zoek naar zingeving en ontwikkeling, een vereniging waar aandacht is voor de rol van vrouwen en mannen in een snel veranderende wereld, waar altijd plaats is voor ontmoeting en gezelligheid.
Uiteraard is ook het jaarthema van het KVG Limburg: ‘Investeren in vrouwen’ daarop geënt. Het KVG Tegelen heeft het thema ‘Investeren in vrouwen’ ook in haar jaarprogramma opgenomen. Afgelopen september gaf drs. Petrie Roefs een lezing, die ging over de afweging: denken we aan geld of aan aandacht, zorg en tijd. De bedoeling daarbij was, om het denken te prikkelen.
Katholiek
Of het woord ‘katholiek’ eraf moet, dat hebben de dames zich onderling wel eens hardop afgevraagd.
“We dragen niet zo zeer meer het katholieke geloof uit. Het gaat in onze vereniging meer om ontmoeten en ontwikkeling”, aldus Henriette. “Er zijn leden die zeggen dat het KVG niet katholiek genoeg meer is, en dat ze dat jammer vinden. Anderen roepen juist dat het er wel af mag. Maar voorlopig blijft de K er nog voor staan. Tenslotte komt het geloof nog steeds terug in de kerstviering, en ook de opening van het verenigingsjaar begint traditioneel met een eucharistieviering in de Sint Martinuskerk, net als aankomende zondag bij de jubileumviering.”
“Overigens wil dat niet zeggen dat vrouwen met een ander geloof niet welkom zijn”, geeft Tiny aan. “Ook al hebben we eens een koffie uurtje georganiseerd in samenwerking met de Tegelse moskee waarbij meer bestuursleden dan gasten kwamen opdagen, we blijven er voor openstaan.”
Clubs
Naast allerlei activiteiten door het jaar heen, bestaan er clubs/cursussen boekbespreking, bridgen, bewegen op muziek, fietsen, handwerken, koffie-uurtje, kunstkijken, lange afstandwandelen/Pieterpad en wandelen met oog en oor voor de natuur. Het nieuwste aanbod is Nordic walking en mandala tekenen.
“Ook wordt er twee keer per jaar een reisje gemaakt”, zegt Tiny. “Dit jaar zijn we naar Durbuy in de Belgische Ardennen geweest en naar Giethoorn. Voor 2010 staat een bezoek aan Soestdijk en aan Prinsjesdag op het programma. Om de twee jaar is er een langere reis, zoals afgelopen mei een midweek naar Rothenburg aan de Tauber.”
Lief en leed
Toch denken de dames niet alleen aan hun eigen pleziertjes. Zo bestaat er ondermeer een ‘potje lief en leed’.
Tiny: “Bij de kerstviering en de opening van het nieuwe seizoen gaat er een potje rond voor een vrijwillige bijdrage. Hieruit krijgen de zieke leden en alle dames die tachtig worden een bloemetje gebracht door onze gastdames. Verder hebben we jaarlijks een kienmiddag, waarvan de opbrengst naar projecten van Melania gaat.”
“Voor de jaarlijkse contributie van 23 euro hoeft – bijna – niemand het te laten om lid te worden”, vindt Henriette. “Naast een veelvoud aan interessante lezingen die gratis te bezoeken zijn, zijn er activiteiten die een kleine bijdrage van 2 tot 5 euro vereisen. Vrouwen die belangstelling hebben voor het KVG kunnen met mij contact opnemen via tel. 077-3870486.”

Helma Cremers redacteur Tegelse Courant

Katholiek Vrouwengilde, afdeling Tegelen,
45-jarig bestaan 13 november 1964—13 november 2009

Toespraak door mevrouw Wilma van der Poel.

Als voorzitter van het KVG Limburg wens ik jullie van harte proficiat met jullie 45- jarig bestaan. Een geweldige prestatie om 45 jaren achtereen een grote en actieve vereniging te zijn, in een tijd waarin zoveel te doen is en was, waardoor vrouwen het vaak zo druk hebben dat ze geen lid van een vereniging worden of blijven. Het is jullie met zijn allen gelukt, aan de geest van onze tijd, weerstand te bieden en samen jullie vereniging te vormen, als sinds 45 jaren. Voor 1964 waren er in Tegelen verschillende verenigingen voor land- en tuinbouwvrouwen en voor katholieke arbeidersvrouwen. Hieruit is in 1964 het KVG Tegelen ontstaan. Midden jaren 80 telde de afdeling Tegelen 399 leden. Het bestuur besloot om nog 1 lid toe te laten en om daarna naar een ledenstop over te gaan. 400 was een mooi getal! Een ledenstop, moet iemand van hogere orde gedacht hebben, dat willen we toch niet; het 400e lid heeft zich nooit aangemeld!
Intussen liggen de jaren 80 ver achter ons en wordt ook Tegelen wat grijzer en ouder en dat heeft zo zijn gevolgen voor het aantal leden; het zijn er nu 280 en dat is toch ook heel mooi. Het feit dat jullie hier met 280 leden verenigd zijn, heeft natuurlijk te maken met de kwaliteit van jullie programma’s. Op de website staat jullie jaarprogramma, jullie convocaten en een overzicht van de clubs die bij KVG Tegelen horen. Of je nu graag lichamelijk actief bent, geestelijk actief bent of gewoon gezelligheid zoekt; voor een ieder is er een club die bij je past. Daarnaast zijn er nog de vele lezingen, excursies en gezellige activiteiten. Kortom, een programma waar van alles, voor elke vrouw te doen is.
Dit maakt je vereniging tot die vereniging waar men bij wil horen en die op deze basis nog jaren vooruit kan.
Om dit laatste te ondersteunen wil ik oproepen: zegt het voort, zegt het voort! Vertel aan familie, buren en bekenden hoe leuk en interessant het is om lid te zijn; maak ze jaloers, zodat ze ook mee willen doen en heet ze dan van harte welkom. Ze moeten wel vrouw zijn.
En daarnaast; de prachtige programma’s komen niet vanzelf. Ondernemende en creatieve bestuursleden zorgen hiervoor, al 45 jaar lang en hopelijk nog vele jaren. Dat is een grote verdienste, dat is wel een applaus waard!
Besturen kost tijd, maar het is ook heel leuk en velen kunnen het. De een is goed in het organiseren van clubs, de ander legt contacten voor interessante lezingen, een volgende regelt boeiende excursies. Weer een ander voert het secretariaat uit, gaat op ziekenbezoek of onderhoudt de website, velen zijn prima in staat om de financiën te beheersen, we leiden allemaal een huishouding, niet waar, en wie alles overziet en wil aansturen wordt voorzitter. Samen vergader je en zo ontplooi je jezelf; je leert ervan en dat komt altijd goed van pas, ook al ben je al wat ouder en heb je al veel geleerd en gezien. En het is ook nog eens erg gezellig. Dus beste mensen, doe ook eens een tijdje bestuurswerk en meld je aan bij je voorzitter!
Samen veel mee doen aan activiteiten, samen besturen maakt je een vereniging in de ware zin van het woord. Hoewel mooie programma’s erg belangrijk zijn, ik zei het zo even nog, het is niet het enige dat telt.
Er is meer nodig om samen zoveel jaar en met zoveel mensen een mooie vereniging te zijn. Er moet een dieper gevoel zijn waardoor je bij een club wil horen. Dit diepere gevoel heeft te maken met een gezamenlijke basis, die je met elkaar deelt. Samen denk je in grote lijnen hetzelfde over de belangrijke dingen in het leven. Samen ben je vrouw, meestal getrouwd en met grotere kinderen, samen heb je al een heel stuk van je leven geleefd. Je hebt hard gewerkt, of dat nu thuis was in je gezin, in de zaak van jezelf of je echtgenoot of in een beroep dat je uitgevoerd hebt of nog steeds uitvoert. Je bent opgevoed met het idee dat je zelf je schouders eronder moet zetten en dat je je best moet doen, vroeger op school, later in je werk en je gezin.
Samen deel je ook je katholieke achtergrond, waarin je leerde om voor anderen te zorgen en anderen lief te hebben. De kern van gelukkig zijn ligt niet in geven om jezelf maar in wat je voor anderen kunt betekenen.
Deze waarden binden ons, vrouwen van het KVG, en zijn de basis voor onze afdelingen, ook die van jullie hier in Tegelen. Op die basis kun je bouwen en kun je met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Ik wens jullie daarbij nog vele nieuwe mooie jaren, onder de paraplu van het KVG Limburg toe en hoop jullie over 5 jaar weer te mogen feliciteren.
Van harte proficiat met jullie 45 – jarig jubileum en geniet van dit feest vandaag!

Nog enkele woorden over mezelf: ik ben sinds oktober voorzitter van het KVG Limburg, als opvolgster van mevrouw Jeannine Winkens.. Ik ben geboren in Zeeland, op mijn 17e ben ik verhuisd naar Nijmegen, waar ik aan de katholieke universiteit sociale geografie gestudeerd heb. Na mijn studie ben ik gaan werken in het voortgezet onderwijs, als docent aardrijkskunde. Later ben ik in leidinggevende functies terecht gekomen. Als laatste ben ik werkzaam geweest als directeur van het Romboutscollege in Brunssum, een school voor vmbo-t, havo en atheneum Deze zomer ben ik met pensioen gegaan en daarom heb ik tijd en heel veel zin om het KVG te leiden. Ik ben getrouwd, ik woon samen met mijn man sinds 1975 in Kerkrade en ik ben moeder van twee grotere kinderen.

Wilma van der Poel, voorzitter KVG Limburg.

Terugblik op ons feest 15 november j.l. in de Haandert

Ik wil graag mijn waardering uit spreken aan het bestuur en aan alle medewerkers die er voor hebben gezorgd dat de viering van het 45 jarig bestaan succesvol is verlopen. De ontvangst in de Haandert was stijlvol en feestelijk,de brunch was voortreffelijk voor elk wat wils. Het middagprogramma met het optreden van de Sanseveria’s was hartverwarmend. Wat een “meidengroep”, muzikaal, humoristisch en met een juiste timing brachten ze de aanwezigen in de goede stemming. De staande ovatie na afloop was dan ook welverdiend. Als afsluiting van de dag werden we verrast met een aardig presentje aangeboden door het bestuur. Ik heb er erg van genoten.
Hartelijk dank voor alles.
Bella Gerards

Een zondagsfeest
Het begon met een goedemorgen met bloemen, kaarsen, licht en sprankelende muziek, want we vierden ons 45- jarig bestaan en begonnen met een dankmis. Er zijn zo’n 300 misboekjes uitgedeeld. Samen hebben we gebeden en gezongen. We genoten van de prachtige klanken van trompetten, trombones enz. van Joekskapel ‘de Kaetelaers’ uit Steyl. Het was echt een dankfeest. Hierna kwam de goedemiddag. We werden onthaald met een lekker drankje en maakten kennis met de nieuwe voorzitters van KVG Tegelen en KVG Limburg.
Daarna begaven we ons naar de feesttafels. Alles was heerlijk.
Chapeau voor de kok. De middag werd afgesloten met een optreden van de Sanseveria’s. Wat een talenten. We kwamen terug in onze jonge tijd, de meesten zongen dan ook uit volle borst(en) mee. Dat was echt een compleet feest en dan de verrassing niet te vergeten.
Bestuur en alle medewerkers hartelijk dank .
Anne Ketels

FEEST! 45 JAAR KVG Tegelen
Zondag 15 november was het feest voor het KVG Tegelen.
De dag begon met een Mis in de Martinuskerk om 10.30 uur.
Pastoor Dautzenberg stond zeer tevreden zijn kerk in te kijken die goed gevuld was en maakte de opmerking, dat er vandaag wel erg veel damesfietsen bij de kerk stonden en sprak de hoop uit dat die er de volgende zondag ook weer zouden staan. Er waren dan ook veel dames van onze “club” aanwezig. Het was een mooie en muzikale Mis, uitgewerkt door bestuur en Eucharistieteam. Hartelijk dank en heel goed werk gedaan. De muziek werd verzorgd door Joekskapel “de Kaetelaers” uit Steyl. Wat een geluid en wat heeft de Martinuskerk toch een goede akoestiek. Na de Mis zag je groepjes dames te voet, per fiets of in de auto richting de Haandert gaan. Daar werden we opgewacht met een feestelijk glaasje bubbels. Na twee speeches met mooie woorden door kersverse voorzitters van zowel het Provinciale Bestuur als onze eigen Henriette, kon het feest beginnen.
De zaal was vol en onze dagvoorzitter Nelly Ketels hield alles weer nauwlettend in de gaten. Chapeau Nelly! Er werd wat afgebabbeld. Dan de lunch, verzorgd door cateringbedrijf Magnefik uit Steyl. Het was erg goed verzorgd en heel lekker. Toen kwam het optreden van “de Sanseveria’s”. Drie oergezellige dames die een repertoire hadden uit onze jeugd, dus het werd een soort reisje door memory-lane. Er werd meegeneuried en uiteraard ook meegezongen. Rond de klok van vier uur was het afgelopen. Bij het afscheid van het Bestuur kreeg iedereen ook nog een aandenken. Voorzitter en dames van het Bestuur, heel hartelijk dank voor deze dag, ik kan wel zeggen namens ons allen. Wat een werk is het geweest om alles rond te breien op de manier zoals het is gelopen. GEWELDIG! Vanaf deze plek wil ik u allen een gezond, gelukkig en plezierig 2010 toewensen. En nu met z’n allen op naar het 50-jarig bestaan.
Zenz Hortensius

ALLE FOTO’S VAN HET FEEST STAAN IN HET FOTOBOEK

Nieuwjaarswens

Voetsporen in het nieuwe jaar,
naar een weg van vrede.
Accepteert een ieder elkaar,
dan kan het vrede geven.

Geluk is onomstotelijk verbonden
met elke voetstap van de mens.
Die op weg gaat naar de vrede
in een wereld die ook ik me wens.

Wat echt belangrijk is in het leven,
niet te koop voor zakken geld.
Gezondheid voor jou en die je lief zijn
verpakt in een wereld zonder geweld.